índex

Suspensió potestativa de llicències

ACORD DEL PLE MUNICIPAL 17/12/2015

En motiu dels treballs de Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal ( POUM) el Ple municipal va aprovar la suspensió de llicències urbanístiques en algunes àrees del poble.

Enllaç al plànol dels terrenys afectats per aquesta suspensió temporal i la descripció dels motius i afectacions

2015-12-09_Suspensió potestativa de llicències

 

mapa POUM