diputacio

Subvenció a empreses innovadores

SUBVENCIÓ A EMPRESES INNOVADORES
 
La Diputació de Girona ha publicat convocatòria del programa “Suport a l’activitat empresarial”, amb la finalitat de donar un ajut a fons perdut a empreses d’un a cinc anys d’antiguitat, de base tecnològica i/o innovadora.
Es subvenciona un màxim de 15.000€ amb un percentatge màxim del 75% del pressupost del projecte.
Bases de la convocatòria :