Vídeos dels Plens

El 7 d’abril es va celebrar Ple ordinari municipal.

Aquí en teniu l’enregistrament fet per Joan López.


El dijous 4 de febrer es va celebrar un Ple extraordinadori.

Es va tractar la dissolució del Patronat Llar de Sant Miquel,, es van aprovar els pressupostos 2016 un cop desestimades les al.-legacions, i es van aprovar les taxes de les obres de Plaça del Centre i adjacents, la retenció de crèdit i el PAES (Pla d’accions per una eneregia sostenible)

Agraïm a Joan López i Grau la filmació i edició del Ple municipal.


DESTACATS I VÍDEO DEL PLE MUNICIPAL DEL 17 DE DESEMBRE

En el Ple ordinari celebrat el 17 de desembre es van tractar diversos temes dels que en destaquem

 • Aprovació dels pressupostos 2016.
  Els pressupostos van ser definits com de “transició” pel grup CiU, de “continuïtat” pel grup JA, i de “tancament d’època” pel grup ERC.
  Els pressupostos preveuen equipament per l’Esplai a l’antiga pista de bàsquet darrera el Consultori mèdic, la redacció dels projectes estratègics, aparcament municipal i
  Aprovats amb els vots afirmatius del grup CiU i ERC, i els vots en contra del grup JA.
 • Aprovació d’ordenança fiscal per la qual quedaran exempts d’impostos els pensionistes amb menys recursos.
  Aprovat per unanimitat.
 • Suspensió potestativa de llicències per algunes àrees per les que caldrà esperar l’aprovació definitiva del POUM.
  Aprovat per unanimitat.
 • Adhesió a l’Associació de Turisme La Selva- Comarca de l’Aigua.
  Aprovat per unanimitat.

En Informes d’alcaldia els regidors van exposar la feina feta i es van exposar els projectes de legislatura amb els quals s’està treballant. En destaquem:

 • Projecte d’Area de Serveis Estació d’Amer
  Area d’acampada, àrea d’auto-caravàning, Hostel a l’edifici de l’estació, Cuina a l’edifici per remodelar al costat de la sala polivalent,
 • Projecte Centre de Dia rural al centre de la Vila.
 • Projecte àrea lúdico-esportiva a la zona del camp de futbol.