Convocatòries de ple

30 de maig Ple Extraordinari

El proper dilluns 30 de maig es convoca a la 1 del migdia a la Sala de Plens de l’edifici del Museu-Can Terme, el Ple extraordinari amb un únic punt a l’ordre del dia:

  • Elecció dels membres de la Mesa Electoral per les eleccions convocades pel 26 de juny.

4 de febrer Ple Extraordinari

Dijous 4 de febrer a les 7 de la tarda a la Sala de Plens (Museu Etnològic).

Ordre del dia :

1.- Proposta de convalidació de l’acord de dissolució de l’organisme autònom Patronat llar de Jubilats Sant Miquel.
2.- Proposta d’aprovació definitiva del Pressupost 2016.
3.- Proposta d’acord d’aprovació definitiva de les Constitucions Especials de la Pl. Centre, C/ d’Avall i adjacents.
4.- Proposta d’aprovació d’expedient 1/2016 extrajudicial de crèdit.
5.- Aprovació definitiva Pla d’Accions d’Energia Sostenible (PAES).


17 de desembre Ple Ordinari

Convocat Ple ordinari per dijous 17 desembre a les 6 de la tarda a la Sala de Plens, al Museu Etnològic.

ORDRE DEL DIA

1.- Acta anterior.

2,- Donar compte actes de junta de Govern.

3.- Modificació pressupostària 3/2015

4.- Modificació pressupostària 4/2015

5.- Pressupost 2016

6.- Aprovació definitiva de les contribucions especials de la Plaça del Centre, carrer d’Avall i adjacents.

7.- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de residus, a partir de la proposta dels Serveis Socials de la comarca de La Selva.

8.- Adhesió a l’Associació de Turisme de La Selva, comarca de l’aigua.

9.- Convocatòries electròniques.

10.- Conveni adhesió a la Xarxa de Punts d’informació i lectura (XPIL)

11.- Suspensió potestativa de llicències per la redacció del POUM.

12.- Moció suport resolución del Parlament de Catalunya per l’inici del procés d’independència.

13.- Informes alcaldía.

14.- Precs i preguntes.