Edictes

Exercici: 2020 Bop: 225-0 Edicte: 8520 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries
Exercici: 2020 Bop: 221-0 Edicte: 8313 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva de diversos expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8527 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació de les bases per a la contractació en pràctiques d'una persona jove dins del Programa de garantia juvenil SOC
Exercici: 2020 Bop: 220-0 Edicte: 8512 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial del projecte executiu d'una instal·lació fotovoltaica
Exercici: 2020 Bop: 214-0 Edicte: 8127 AJUNTAMENT D'AMER - Informació pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 210-0 Edicte: 7922 AJUNTAMENT D'AMER - Informació pública de la relació de béns i drets afectats per l'expropiació del projecte d'urbanització del c/ Sant Roc
Exercici: 2020 Bop: 210-0 Edicte: 7920 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 12, taxes per a la prestació del servei de gestió de residus municipals
Exercici: 2020 Bop: 201-0 Edicte: 7365 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació del Pla econòmic financer per al període 2020-21
Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7198 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva del Protocol per a la prevenció de l'assetjament en l'àmbit laboral
Exercici: 2020 Bop: 198-0 Edicte: 7196 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial de diversos expedients de modificació de crèdits

Edicte d'informació pública de modificació del Nomenclàtor municipal

Exercici: 2019 Edicte de l’AJUNTAMENT D’AMER Edicte d’aprovació inicial de modificació del Nomenclàtor municipal per tal de substituir el nom de «Plaça del centre» per «Plaça Carme Grau, llevadora».

EDICTE EXPOSICIÓ PÚBLICA