Edictes

Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2857 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'informació pública de la modificació del nomenclàtor municipal
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2763 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'informació pública d'una ordenança municipal
Exercici: 2019 Bop: 64-0 Edicte: 2311 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva del Pla estratègic de subvencions 2019
Exercici: 2019 Bop: 37-0 Edicte: 1191 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'informació pública del Pla estratègic de subvencions per a 2019
Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 311 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10958 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'aprovació inicial d'un pla especial urbanístic
Exercici: 2018 Bop: 241-0 Edicte: 10654 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte d'aprovació de l'addenda al conveni de delegació de la responsabilitat de la recollida i control d'animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits amb l'Ajuntament d'Amer
Exercici: 2018 Bop: 240-0 Edicte: 10613 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva del Pla de desplegament d'una xarxa mòbil al municipi d'Amer
Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10497 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2019, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10266 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 12/2018

Edicte d'informació pública de modificació del Nomenclàtor municipal

Exercici: 2019 Edicte de l’AJUNTAMENT D’AMER Edicte d’aprovació inicial de modificació del Nomenclàtor municipal per tal de substituir el nom de «Plaça del centre» per «Plaça Carme Grau, llevadora».

EDICTE EXPOSICIÓ PÚBLICA