Edictes

Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6718 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'exposició pública d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6036 AJUNTAMENT D'AMER Edicte de convocatòria per a l'elecció dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5952 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, així com la dotació econòmica dels grups polítics municipals
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5951 AJUNTAMENT D'AMER Edicte de nomenament dels tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5720 AJUNTAMENT D'AMER Edicte de delegació d'atribucions a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 117-0 Edicte: 4810 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4138 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del nomenclàtor municipal
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4137 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal sobre la producció i gestió dels residus de construcció i demolició
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3773 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3674 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació de les bases de sol·licitud d'ajuts per a material escolar

Edicte d'informació pública de modificació del Nomenclàtor municipal

Exercici: 2019 Edicte de l’AJUNTAMENT D’AMER Edicte d’aprovació inicial de modificació del Nomenclàtor municipal per tal de substituir el nom de «Plaça del centre» per «Plaça Carme Grau, llevadora».

EDICTE EXPOSICIÓ PÚBLICA