Edictes

Exercici: 2018 Bop: 118-0 Edicte: 5354 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2018
Exercici: 2018 Bop: 118-0 Edicte: 5352 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 115-0 Edicte: 5292 AJUNTAMENT D'AMER Anunci de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 108-0 Edicte: 4934 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 105-0 Edicte: 4677 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'aprovació definitiva d'una ordenança municipal
Exercici: 2018 Bop: 99-0 Edicte: 4378 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva del Pla Estratègic de subvencions 2018
Exercici: 2018 Bop: 96-0 Edicte: 4364 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació inicial d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 90-0 Edicte: 3964 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva del projecte d'urbanització Sector 4-PP4 "Paratge de l'Arbusset"
Exercici: 2018 Bop: 89-0 Edicte: 3903 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2018
Exercici: 2018 Bop: 88-0 Edicte: 4017 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació de les bases per a la sol·licitud d'ajudes per a material escolar, curs 2018 - 2019