Edictes

Exercici: 2021 Bop: 196-0 Edicte: 8406 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 17/2021
Exercici: 2021 Bop: 195-0 Edicte: 8338 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Amer
Exercici: 2021 Bop: 167-0 Edicte: 7432 AJUNTAMENT D'AMER - Modificació de les bases reguladores del concurs oposició per cobrir un lloc de treball de tècnic/a cultural i turístic per programes
Exercici: 2021 Bop: 161-0 Edicte: 7291 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació del temari que s'haurà d'annexar a les bases del procés de selecció, per concurs oposició, com a funcionari/ària de carrera d'una plaça d'administratiu/va (C1) d'administració general
Exercici: 2021 Bop: 156-0 Edicte: 7118 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7106 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la contractació en pràctiques d'una persona jove beneficiària del programa de garantia juvenil
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7102 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7099 AJUNTAMENT D'AMER - Bases i convocatòria del procés selectiu per proposar el nomenament d'un funcionari interí per executar un programa de caràcter temporal
Exercici: 2021 Bop: 143-0 Edicte: 6469 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 10/2021, 11/2021, 12/2021, 13/2021, 14/2021 i 15/2021
Exercici: 2021 Bop: 140-0 Edicte: 6449 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació de les bases reguladores del concurs per a la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal

Edicte d'informació pública de modificació del Nomenclàtor municipal

Exercici: 2019 Edicte de l’AJUNTAMENT D’AMER Edicte d’aprovació inicial de modificació del Nomenclàtor municipal per tal de substituir el nom de «Plaça del centre» per «Plaça Carme Grau, llevadora».

EDICTE EXPOSICIÓ PÚBLICA