Edictes

Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7328 AJUNTAMENT D'AMER Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7285 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del Pla estratègic de subvencions
Exercici: 2018 Bop: 155-0 Edicte: 7186 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 8/2018 i 9/2018
Exercici: 2018 Bop: 149-0 Edicte: 6816 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'exposició pública d'una memòria tècnica
Exercici: 2018 Bop: 147-0 Edicte: 6781 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2018
Exercici: 2018 Bop: 147-0 Edicte: 3791 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2018
Exercici: 2018 Bop: 146-0 Edicte: 6746 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2018
Exercici: 2018 Bop: 144-0 Edicte: 6568 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació de la instrucció sobre la tramitació de contractes menors de l'Ajuntament d'Amer
Exercici: 2018 Bop: 141-0 Edicte: 6481 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de l'empresa Aguas Danone, SA, centre de treball d'Amer, per als anys 2018 - 2020 (codi de conveni núm.17000141011994)
Exercici: 2018 Bop: 139-0 Edicte: 6396 AJUNTAMENT D'AMER Anunci de correcció d'errades