Edictes

Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4138 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del nomenclàtor municipal
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4137 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal sobre la producció i gestió dels residus de construcció i demolició
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3773 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3674 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació de les bases de sol·licitud d'ajuts per a material escolar
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3644 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació de les bases reguladores, mitjançant concurs oposició, per a l'ampliació d'una borsa de treball
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2857 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'informació pública de la modificació del nomenclàtor municipal
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2763 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'informació pública d'una ordenança municipal
Exercici: 2019 Bop: 64-0 Edicte: 2311 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva del Pla estratègic de subvencions 2019
Exercici: 2019 Bop: 37-0 Edicte: 1191 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'informació pública del Pla estratègic de subvencions per a 2019
Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 311 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019

Edicte d'informació pública de modificació del Nomenclàtor municipal

Exercici: 2019 Edicte de l’AJUNTAMENT D’AMER Edicte d’aprovació inicial de modificació del Nomenclàtor municipal per tal de substituir el nom de «Plaça del centre» per «Plaça Carme Grau, llevadora».

EDICTE EXPOSICIÓ PÚBLICA