Edictes

Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9168 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'exposició pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres provisionals
Exercici: 2019 Bop: 221-0 Edicte: 9090 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'aprovació inicial de dos projectes d'obres
Exercici: 2019 Bop: 219-0 Edicte: 8894 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte d'aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Amer per a l'assistència en matèria de la gestió del patrimoni documental municipal per a l'any 2019 - Servei de PREST
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7836 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la contractació en pràctiques d'un/a tècnic/a d'administració general inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7766 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació inicial del Pla de sanejament per a la desconnexió dels recs de la xarxa de clavegueram
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7315 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 9/2019
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7313 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2019
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7312 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6718 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'exposició pública d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6036 AJUNTAMENT D'AMER Edicte de convocatòria per a l'elecció dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut

Edicte d'informació pública de modificació del Nomenclàtor municipal

Exercici: 2019 Edicte de l’AJUNTAMENT D’AMER Edicte d’aprovació inicial de modificació del Nomenclàtor municipal per tal de substituir el nom de «Plaça del centre» per «Plaça Carme Grau, llevadora».

EDICTE EXPOSICIÓ PÚBLICA