Edictes

Exercici: 2018 Bop: 15-0 Edicte: 311 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'aprovació definitiva del Mapa de capacitat acústica del municipi
Exercici: 2018 Bop: 7-0 Edicte: 26 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'aprovació definitiva del Pla de prevenció d'incendis forestals del municipi
Exercici: 2017 Bop: 247-0 Edicte: 11152 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 246-0 Edicte: 10956 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 24
Exercici: 2017 Bop: 239-0 Edicte: 10408 AJUNTAMENT D'AMER Edicte de contractació de personal dins del Programa de garantia juvenil 2017
Exercici: 2017 Bop: 228-0 Edicte: 9970 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2018, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions
Exercici: 2017 Bop: 228-0 Edicte: 9877 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència municipal
Exercici: 2017 Bop: 216-0 Edicte: 9426 AJUNTAMENT D'AMER Anunci de licitació
Exercici: 2017 Bop: 216-0 Edicte: 9425 AJUNTAMENT D'AMER Anunci de correcció d'errades
Exercici: 2017 Bop: 208-0 Edicte: 8988 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018