Edictes

Exercici: 2018 Bop: 240-0 Edicte: 10613 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva del Pla de desplegament d'una xarxa mòbil al municipi d'Amer
Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10497 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2019, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10266 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 12/2018
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10265 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 11/2018
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10264 AJUNTAMENT D'AMER Edicte aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2018
Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9164 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'exposició pública de dos projectes
Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9159 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació inicial de diversos expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 190-0 Edicte: 8456 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'exposició pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 189-0 Edicte: 8402 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la contractació en pràctiques d'un/a tècnic/a d'administració general inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
Exercici: 2018 Bop: 188-0 Edicte: 8243 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'informació pública de sol·licituds de canvi de titularitat de nínxols