Edictes

Exercici: 2020 Bop: 118-0 Edicte: 3828 AJUNTAMENT D'AMER - Informació pública d'un projecte d'actuació específica (PAE)
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3827 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del carrer Sant Roc
Exercici: 2020 Bop: 97-0 Edicte: 2943 AJUNTAMENT D'AMER - Retorn i delegació de competències a la Junta de Govern Local
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1922 AJUNTAMENT D'AMER - Llista definitiva d'admesos i exclosos, composició del tribunal i data de les proves per a la provisió interina d'un/a administratiu/va per a la sala de lectura
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1755 AJUNTAMENT D'AMER - Rectificació error de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'administratiu C1 per a la sala de lectura i creació d'un borsa de treball
Exercici: 2020 Bop: 39-0 Edicte: 1314 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva Ordenances fiscals exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1295 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva Pla director de l'aigua
Exercici: 2020 Bop: 35-0 Edicte: 1300 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació llista d'admesos i exclosos administratiu sala de lectura
Exercici: 2020 Bop: 23-0 Edicte: 764 AJUNTAMENT D'AMER - Convocatòria provisió interina tècnic mitjà
Exercici: 2020 Bop: 20-0 Edicte: 593 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva Pressupost 2020

Edicte d'informació pública de modificació del Nomenclàtor municipal

Exercici: 2019 Edicte de l’AJUNTAMENT D’AMER Edicte d’aprovació inicial de modificació del Nomenclàtor municipal per tal de substituir el nom de «Plaça del centre» per «Plaça Carme Grau, llevadora».

EDICTE EXPOSICIÓ PÚBLICA