mazo

Renovació Jutge de Pau

En el darrer ple municipal es va renovar el Jutge de Pau del nostre municipi que és en Joaquim Domènech i Bagué.

El Jutge de Pau és la persona que signa els documents per a un canvi de nom, el registre de nadons i certificacions de defuncions.
També es qui fa actes de conciliació on s’intenta que dos veïns que tenen una disputa puguin arreglar els seus problemes.

Cal concertar visites a l’Ajuntament.