SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA

En data 18 de juliol de 2019, la Diputació de Girona – Cooperació Local, ha atorgat la següent subvenció a l’Ajuntament d’Amer:

  • Subvenció per actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional
    • Exp. 4635/2019 – Restitució passallís i part del ferm carretera de Sant Julià – 1.088,94€