Subvencions Diputació de Girona

diputacio de girona

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Amer durant l’any 2020 les següents subvencions:

– Assistència i Cooperació als Municipis – Subvenció per a “actuacions municipals motivades pel temporal Gloria”, per un import de 21.731,37€.
– Promoció Econòmica – Subvenció per finançar actuacions adreçades a la reactivació del teixit comercial i econòmic del municipi derivades de l’impacte de la COVID-19 per un import de 2.345,76€.
– Unitat Gestió de la Informació – Subvenció Fira Sant Martí 2020, per un import de 3.450€.
– Cooperació Esportiva – Subvenció A3 de suport en les actuacions dels equipaments esportius, per un import de 3.673,47€.
Subvenció A1 de programes municipals de suport a l’activitat fisicoesportiva per un import de 1.000,00€.
– Monuments – Ajut per a la restauració de Nostra Senyora de Pietat per un import de 10.000,00€
Ajut per a la restauració de l’ermita de Lloret Salvatge per un import de 18.560,00€
Ajut per a la restauració de l’església de Sant Climent per un import de 10.040,00€
– Medi Ambient – Campanya Del Pla a l’Acció L1 per un import de 882,00€
Campanya Del Pla a l’Acció L6 per un import de 40.000,00€
– Assistència i Cooperació – Despeses corrents i camins per un import de 6.400,00€
Inversions per un import de 57.951,00€
– Habitatge – Subvencions per a estudis, plans, programes i projectes locals en polítiques d’habitatge per un import de 5.360,00€.
– Noves tecnologies – Subvenció material informàtic per import de 1.458,18€