Subvencions Diputació de Girona

La Diputació de Girona, en data 18/02/2020, ha concedit una subvenció nominativa per import de 5.000,00€ per al Festival Sona Amer 2020.