Subvencions Diputació de Girona

La Diputació de Girona, mitjançant el programa “Del Pla a l’Acció 2018-2019 L3”, ha concedit una subvenció a l’Ajuntament d’Amer per import de 4.408,16€ per a la “Reforma dels tancaments exteriors de la Casa de la Vila”.