Subvencions de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament d’Amer les següents subvencions:

 • Subvenció per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines per l’any 2018:
 •      – programa A1 Suport als programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva, per un import de 1.500,00€
 •      – programa A3 Actuacions urgents en equipaments esportius, per un import de 6.880,00€
 • Subvenció Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018, un import de 72.250,42€, pels següents conceptes:
 •      – Despeses corrents d’enllumenat públic i escoles, un import de 10.000,00€
 •      – Mur protecció avingudes, un import de 48.981,00€
 •      – Per despeses culturals, un import de 10.409,00€
 •      – Per noves tecnologies, un import de 1.460,42€
 •      – Actuacions en camins municipals, un import de 1.400€
 • Subvenció Pla Monuments:
 •      – Ajut restauració ermita de Sant Agustí de Lloret Salvatge, per un import de 12.000,00€
 • Subvenció Promoció econòmica:
 •      – Programa millora competitivitat territorial, per un import de 1.000,00€
 • Subvenció Cooperació cultural:
 •      – Festival Sona Amer, per import de 4.000,00€