Subvencions concedides per la Diputació de Girona any 2021

Adquisició material esportiu, banquetes i bancades prog.A2 – Cooperació esportiva 6.206,90
Programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva prog. A1 – Cooperació esportiva 2.389,61
Convocatòria subvencions projectes gestió documental i arxius municipals 2021 Arxiu General 1.359,63
Ajut per a la restauració església de Sant Agustí o de Lloret Salvatge Monuments 17.340,00
Restauració de l’església de Sant Climent Monuments 22.650,00
Subvencions en noves tecnologies arran de la covid-19 Informàtica 1.750,00
Fons Subv. 2021. Inversions Assistència i Cooperació Econòmica 62.951,00
Fons Noves Tecnologies 2021 Informàtica 1.473,24
Fons Subv. 2021. Camins Assistència i Cooperació Econòmica 1.400,00
Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021 Cooperació Cultural 11.109,00
Subvenció per al Cicle de Concerts de Música de Cobla 2021 Cooperació Cultural 3.000,00
Subvenció nominativa per al finançament del Festival Sona Amer, 2021 Cooperació Cultural 5.000,00

DIPSALUT
Suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes 3.777,32
Socorrisme a la piscina municipal 3.287,68