Projecte de reurbanització del Carrer Nou i Projecte de reurbanització del Carrer Narcís Junquera

Benvolguts,
Us informem que en data 28 d’abril del 2022 es van aprovar inicialment el projecte de reurbanització del Carrer Nou i el projecte de reurbanització del Carrer Narcís Junquera d’Amer.
Per tal de posar en coneixement de tots els ciutadans aquests dos projectes es van publicar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Amer al qual hi podeu accedir en aquest enllaç