Piscina Municipal d’Amer 2022

Piscina Municipal d’Amer del 18 de juny a l’11 de setembre 2022

Horaris:

Del 18 al 30 de juny de les 11:00 a les 20:00
De l’1 al 31 de juliol de les 10:30 a les 20:30
De l’1 al 16 d’agost de les 10:30 a les 20:00
Del 17 al 31 d’agost de les 11:00 a les 20:00
De l’1 al 4 de setembre de les 11:00 a les 19:00
Del 5 a l’11 de setembre de les 14:00 a les 19:00

Abonaments temporada familiars:
Familiar: 95 €
Complement fills de 16 a 25 anys: +20 €/fill
Complement familiar amb diversitat
funcional*: Gratuït
Expedició targeta abonament: 5€
Abonaments temporada individuals:
Persones de 0 a 3 anys: Gratuït
Persones de 4 a 13 anys: 35 €
Persones de 14 a 25 anys: 45 €
Persones de 26 a 64 anys: 55 €
Persones a partir de 65 anys: 30 €
Persones amb diversitat funcional*; Gratuït
* Sempre que es mostri la targeta acreditativa de la discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33%.
Expedició targeta abonament: 5 €
Entrades:
Feiners: 5 €
Festius: 7 €