Oferta pública

Convocatòria del procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, per proposar el nomenament per proveir interinament el lloc de treball de tècnic mitjà d’administració general de l’Ajuntament d’Amer i per la confecció d’una borsa de treball d’aquesta categoria.

· Bases Tag

 Ajuntamer Informa