MINISTERI DE SANITAT, Ordre SND / 427/2020, de 21 de maig.

MINISTERI DE SANITAT
Ordre SND/427/2020 BOE5218, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l’emergència sanitària provocada pel COVID19 a petits municipis i als ens locals d’àmbit territorial inferior.

Accés al document