Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Des de la consulta del padró, fàcil i sense desplaçaments, es pot realitzar la consulta i altres gestions relacionades.

El padró provisional de l’exercici 2021 de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica es publica l’1 de maig del 2022.

Es mantenen les tarifes aplicades el primer any d’implantació de l’impost i no s’aplicarà, per tant, l’increment que estava previst per llei enguany (exercici 2021).

Més informació:

Nou decret llei de mesures urgents en l’àmbit tributari i financer