Guia de mesures sobre habitatge davant l’emergència sanitària provocada per la covid-19

En aquesta Guia AHC – COVID19 – 18 MAIG detallem les mesures que el govern d’Espanya i el Govern de la Generalitat de Catalunya han establert per a les famílies que han vist minvats els seus ingressos pels efectes de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i tenen dificultats per pagar les quotes del lloguer o la hipoteca del seu
habitatge habitual.
També expliquem les mesures que s’han pres per atendre les diverses situacions que puguin sorgir, relatives a l’ús de l’habitatge habitual, durant aquest període d’excepcionalitat.

Guia AHC – COVID19 – 18 MAIG