Entra en vigor la Llei Orgànica de l’Eutanàsia

El 25 de juny entra en vigor la Llei Orgànica de Regulació de l’Eutanàsia. Aquesta Llei vol donar resposta jurídica, sistemàtica, equilibrada i garantista a una demanda de la societat actual.

A Catalunya, el seu desplegament s’inspira en els principis següents: autonomia personal, equitat territorial, accessibilitat, acompanyament de la persona i del seu entorn per part de l’equip assistencial, respecte a les preferències de la persona, seguretat assistencial i jurídica i confidencialitat.

Qui pot demanar la prestació?

Poden sol·licitar la prestació aquelles persones majors d’edat amb nacionalitat espanyola (o residència legal o que comptin amb un certificat d’empadronament superior als 12 mesos) que pateixin una malaltia greu i incurable o bé un patiment greu, crònic i impossibilitant que provoqui un patiment físic o psíquic intolerable.

Com se sol·licita?

S’han de presentar dues sol·licituds per escrit. La primera la valora el metge o metgessa responsable i, la segona, la Comissió de Garantia i Avaluació.

Registre de professionals objectors

El Govern també ha aprovat la creació del Registre de professionals sanitaris objectors de consciència a aplicar l’ajuda per morir.

Més informació