CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI

CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI
Dia: 27 de febrer de 2020 a les 19 h.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament d’Amer, (Museu etnològic)
· Donar compte de la renúncia del Sr. Gerard Sau Romero
· Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdits
· Nomenament del representant de l’Ajuntament d’Amer al CILMA