Comunicat al Veïnat Costa de Santa Brígida

La infraestructura de la portada d’aigua en alta al Veïnat de la Costa de Santa Brígida ja està finalitzada.  La inauguració tindrà lloc el dia 23 de juliol a les 7 del vespre al davant del dipòsit. Brindarem amb una copa d’aigua.

Com gestionar la connexió:  

  1. Parlar amb Prodaisa per resoldre els dubtes i propostes que considereu convenients per la connexió de cada una de les masies.
  2. Una vegada hàgiu resolt la viabilitat de la connexió fer petició a l’Ajuntament mitjançant instància genèrica a la seu electrònica o presencialment. En la mateixa sol·licitud cal sol·licitar els terminis de pagament que millor us convinguin dins de l’any en curs.
  3. Rebuda la petició l’Ajuntament realitzarà la liquidació de la taxa de drets de connexió i se’ls comunicarà a vostès, per tal de poder fer efectiu el pagament en els terminis establerts. Paral·lelament es comunicarà la resolució a Prodaisa i vostès ja podran gestionar la connexió amb Prodaisa.