BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES D’UNA PERSONA JOVE BENEFICIÀRIA DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL