Arranjament de diversos camins rurals.

L’Ajuntament d’Amer ha desenvolupat les actuacions de condicionament i arranjament de diversos camins rurals de titularitat municipal d’us públic.
Aquestes actuacions suposen una inversió final de 46.500 €, 37.415,80€ part subvencionada i 9.084,20€ aportació Ajuntament.
S’han millorat els següents camins amb aportacions d’àrid, estesa i compactació i repàs de màquina.
Camí ctra. de Sant Julià / Camí de Cal Burro / Camí de Can Mata / Camí de Sant Climent / Camí de Can Xec / Camí del Notari –  Rieral / Camí de les Fonts – Fonter.