Amer, Comencem el camí cap a la gestió autoresponsable dels residus.

Divendres 17 de setembre de 2021, la població d’Amer ha celebrat les primeres sessions informatives sobre el pròxim servei de recollida porta a porta. S’han diferenciat entre negocis en general, negocis de restauració i població en general.
Els representants del Consell Comarcal La Selva i l’empresa Nora, que han conduït les sessions, han destacat els bons resultats obtinguts als municipis selvatans que ja han instaurat aquest servei i les diferents fases del programa de gestió integral dels residus que es troben cadascun d’ells. Alguns d’ells ja es troben a punt per començar la fase ll amb el pagament per generació.
Les preocupacions dels vilatans i vilatanes d’Amer s’han centrat sobretot en la manera que obtindran els seus cubells i la informació necessaria per reciclar bé, en els sistemes de control de mals usos i en l’acceleració de les obligacions comercials en la reducció dels residus.
En conclusió, preguntes d’alt nivell per tractar-se de la primera xerrada de presentació.