Edictes del BOP

Exercici: 2018 Bop: 77-0 Edicte: 3278 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte d'acceptació de la delegació de l'Ajuntament d'Amer al Consell Comarcal de la Selva de la inspecció tributària de la taxa per ocupació i/o aprofitament del domini públic local
Exercici: 2018 Bop: 75-0 Edicte: 3155 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació inicial del Pla estratègic de subvencions
Exercici: 2018 Bop: 72-0 Edicte: 3067 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació de les bases per a l'atorgament del xec nadó
Exercici: 2018 Bop: 71-0 Edicte: 3011 AJUNTAMENT D'AMER Anunci de correcció d'errades
Exercici: 2018 Bop: 68-0 Edicte: 2889 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2855 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'aprovació inicial d'una ordenança municipal
Exercici: 2018 Bop: 65-0 Edicte: 2854 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació inicial del projecte d'establiment del servei i del Reglament de funcionament de la piscina municipal
Exercici: 2018 Bop: 55-0 Edicte: 2269 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'informació pública de sol·licituds de canvi de titularitat de nínxols
Exercici: 2018 Bop: 54-0 Edicte: 2242 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'exposició pública d'una memòria tècnica
Exercici: 2018 Bop: 32-0 Edicte: 1139 AJUNTAMENT D'AMER Edicte de modificació del cartipàs municipal