Edictes del BOP

Exercici: 2022 Bop: 185-0 Edicte: 8305 AJUNTAMENT D'AMER - Nomenament de personal funcionari
Exercici: 2022 Bop: 185-0 Edicte: 8301 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdits 1GC 9/2022, 3SC 10/2022, 3CE 11/2022 I 3TC 12/2022
Exercici: 2022 Bop: 175-0 Edicte: 8137 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial del Projecte executiu per a l'obertura i/o el manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes
Exercici: 2022 Bop: 146-0 Edicte: 6760 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 1GC 9/2022, 3SC 10/2022, 3CE 11/2022 i 3TC 12/2022
Exercici: 2022 Bop: 141-0 Edicte: 6518 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2CE 06/2022, 2SC 07/2022 i 2TC 08/2022
Exercici: 2022 Bop: 140-0 Edicte: 6477 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal de contribucions especials del Projecte de reurbanització del C/ Nou
Exercici: 2022 Bop: 140-0 Edicte: 6476 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal de contribucions especials del Projecte d'adequació i millora del centre històric i medieval de la vila d'Amer. Actuació 1: Millora de la pavimentació i serveis del C/ Narcís Junquera
Exercici: 2022 Bop: 140-0 Edicte: 6455 AJUNTAMENT D'AMER - Nomenament de personal, funcionària de carrera
Exercici: 2022 Bop: 138-0 Edicte: 6387 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. V.II.4. reguladora de la taxa per expedició documents administratius
Exercici: 2022 Bop: 138-0 Edicte: 6385 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. V.II.10, reguladora de la taxa pel servei de piscina municipal