Edictes del BOP

Exercici: 2019 Bop: 37-0 Edicte: 1191 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'informació pública del Pla estratègic de subvencions per a 2019
Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 311 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10958 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'aprovació inicial d'un pla especial urbanístic
Exercici: 2018 Bop: 241-0 Edicte: 10654 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte d'aprovació de l'addenda al conveni de delegació de la responsabilitat de la recollida i control d'animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits amb l'Ajuntament d'Amer
Exercici: 2018 Bop: 240-0 Edicte: 10613 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva del Pla de desplegament d'una xarxa mòbil al municipi d'Amer
Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10497 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2019, les bases d'execució, la plantilla de personal i el pla d'inversions
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10266 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 12/2018
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10265 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 11/2018
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10264 AJUNTAMENT D'AMER Edicte aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2018
Exercici: 2018 Bop: 207-0 Edicte: 9164 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'exposició pública de dos projectes