Edictes del BOP

Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1922 AJUNTAMENT D'AMER - Llista definitiva d'admesos i exclosos, composició del tribunal i data de les proves per a la provisió interina d'un/a administratiu/va per a la sala de lectura
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1755 AJUNTAMENT D'AMER - Rectificació error de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'administratiu C1 per a la sala de lectura i creació d'un borsa de treball
Exercici: 2020 Bop: 39-0 Edicte: 1314 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva Ordenances fiscals exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1295 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva Pla director de l'aigua
Exercici: 2020 Bop: 35-0 Edicte: 1300 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació llista d'admesos i exclosos administratiu sala de lectura
Exercici: 2020 Bop: 23-0 Edicte: 764 AJUNTAMENT D'AMER - Convocatòria provisió interina tècnic mitjà
Exercici: 2020 Bop: 20-0 Edicte: 593 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva Pressupost 2020
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 345 AJUNTAMENT D'AMER - Provisió plaça administratiu sala de lectura
Exercici: 2020 Bop: 1-0 Edicte: 10385 AJUNTAMENT D'AMER Aprovació inicial ordenances fiscals 2020
Exercici: 2020 Bop: 1-0 Edicte: 10248 AJUNTAMENT D'AMER Aprovació inicial Pla director aigua