Edictes del BOP

Exercici: 2021 Bop: 167-0 Edicte: 7432 AJUNTAMENT D'AMER - Modificació de les bases reguladores del concurs oposició per cobrir un lloc de treball de tècnic/a cultural i turístic per programes
Exercici: 2021 Bop: 161-0 Edicte: 7291 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació del temari que s'haurà d'annexar a les bases del procés de selecció, per concurs oposició, com a funcionari/ària de carrera d'una plaça d'administratiu/va (C1) d'administració general
Exercici: 2021 Bop: 156-0 Edicte: 7118 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7106 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la contractació en pràctiques d'una persona jove beneficiària del programa de garantia juvenil
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7102 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'any 2021
Exercici: 2021 Bop: 155-0 Edicte: 7099 AJUNTAMENT D'AMER - Bases i convocatòria del procés selectiu per proposar el nomenament d'un funcionari interí per executar un programa de caràcter temporal
Exercici: 2021 Bop: 143-0 Edicte: 6469 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 10/2021, 11/2021, 12/2021, 13/2021, 14/2021 i 15/2021
Exercici: 2021 Bop: 140-0 Edicte: 6449 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació de les bases reguladores del concurs per a la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal
Exercici: 2021 Bop: 133-0 Edicte: 6030 AJUNTAMENT D'AMER - Contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2021 Bop: 126-0 Edicte: 5781 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries d'Amer