Edictes del BOP

Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3773 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3674 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació de les bases de sol·licitud d'ajuts per a material escolar
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3644 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació de les bases reguladores, mitjançant concurs oposició, per a l'ampliació d'una borsa de treball
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2857 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'informació pública de la modificació del nomenclàtor municipal
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2763 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'informació pública d'una ordenança municipal
Exercici: 2019 Bop: 64-0 Edicte: 2311 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva del Pla estratègic de subvencions 2019
Exercici: 2019 Bop: 37-0 Edicte: 1191 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'informació pública del Pla estratègic de subvencions per a 2019
Exercici: 2019 Bop: 13-0 Edicte: 311 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10958 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'aprovació inicial d'un pla especial urbanístic
Exercici: 2018 Bop: 241-0 Edicte: 10654 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte d'aprovació de l'addenda al conveni de delegació de la responsabilitat de la recollida i control d'animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits amb l'Ajuntament d'Amer