Edictes del BOP

Exercici: 2020 Bop: 118-0 Edicte: 3828 AJUNTAMENT D'AMER - Informació pública d'un projecte d'actuació específica (PAE)
Exercici: 2020 Bop: 113-0 Edicte: 3827 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del carrer Sant Roc
Exercici: 2020 Bop: 97-0 Edicte: 2943 AJUNTAMENT D'AMER - Retorn i delegació de competències a la Junta de Govern Local
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 1922 AJUNTAMENT D'AMER - Llista definitiva d'admesos i exclosos, composició del tribunal i data de les proves per a la provisió interina d'un/a administratiu/va per a la sala de lectura
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1755 AJUNTAMENT D'AMER - Rectificació error de la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'administratiu C1 per a la sala de lectura i creació d'un borsa de treball
Exercici: 2020 Bop: 39-0 Edicte: 1314 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva Ordenances fiscals exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1295 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva Pla director de l'aigua
Exercici: 2020 Bop: 35-0 Edicte: 1300 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació llista d'admesos i exclosos administratiu sala de lectura
Exercici: 2020 Bop: 23-0 Edicte: 764 AJUNTAMENT D'AMER - Convocatòria provisió interina tècnic mitjà
Exercici: 2020 Bop: 20-0 Edicte: 593 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva Pressupost 2020