Edictes del BOP

Exercici: 2019 Bop: 221-0 Edicte: 9090 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'aprovació inicial de dos projectes d'obres
Exercici: 2019 Bop: 219-0 Edicte: 8894 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte d'aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Amer per a l'assistència en matèria de la gestió del patrimoni documental municipal per a l'any 2019 - Servei de PREST
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7836 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació de la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la contractació en pràctiques d'un/a tècnic/a d'administració general inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7766 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació inicial del Pla de sanejament per a la desconnexió dels recs de la xarxa de clavegueram
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7315 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 9/2019
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7313 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2019
Exercici: 2019 Bop: 183-0 Edicte: 7312 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 160-0 Edicte: 6718 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'exposició pública d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 146-0 Edicte: 6036 AJUNTAMENT D'AMER Edicte de convocatòria per a l'elecció dels càrrecs de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2019 Bop: 144-0 Edicte: 5952 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, així com la dotació econòmica dels grups polítics municipals