Edictes del BOP

Exercici: 2022 Bop: 11-0 Edicte: 96 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial del Pla de mesures antifrau
Exercici: 2022 Bop: 11-0 Edicte: 95 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial del projecte de desconnexió dels recs de la xarxa de clavegueram d'Amer
Exercici: 2022 Bop: 10-0 Edicte: 240 AJUNTAMENT D'AMER - Correcció d'errada a la publicació definitiva del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 7-0 Edicte: 22 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2022 Bop: 2-0 Edicte: 4 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva del pressupost i la plantilla orgànica per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11314 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11061 AJUNTAMENT D'AMER - Bases i convocatòria del concurs per cobrir un lloc de treball d'administratiu i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 11016 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 10761 AJUNTAMENT D'AMER - Modificació del cartipàs
Exercici: 2021 Bop: 241-0 Edicte: 10502 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació inicial del Pla d'igualtat de l'Ajuntament d'Amer