Edictes del BOP

Exercici: 2020 Bop: 35-0 Edicte: 1300 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació llista d'admesos i exclosos administratiu sala de lectura
Exercici: 2020 Bop: 23-0 Edicte: 764 AJUNTAMENT D'AMER - Convocatòria provisió interina tècnic mitjà
Exercici: 2020 Bop: 20-0 Edicte: 593 AJUNTAMENT D'AMER - Aprovació definitiva Pressupost 2020
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 345 AJUNTAMENT D'AMER - Provisió plaça administratiu sala de lectura
Exercici: 2020 Bop: 1-0 Edicte: 10385 AJUNTAMENT D'AMER Aprovació inicial ordenances fiscals 2020
Exercici: 2020 Bop: 1-0 Edicte: 10248 AJUNTAMENT D'AMER Aprovació inicial Pla director aigua
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10252 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació inicial del pressupost general d'Amer per a l'exercici 2020, les seves bases d'execució i de la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 226-0 Edicte: 9168 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'exposició pública de sol·licitud d'una autorització d'usos i obres provisionals
Exercici: 2019 Bop: 221-0 Edicte: 9090 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'aprovació inicial de dos projectes d'obres
Exercici: 2019 Bop: 219-0 Edicte: 8894 CONSELL COMARCAL DE LA SELVA Edicte d'aprovació del conveni d'encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Amer per a l'assistència en matèria de la gestió del patrimoni documental municipal per a l'any 2019 - Servei de PREST