Edictes del BOP

Exercici: 2018 Bop: 181-0 Edicte: 8091 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'exposició pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 179-0 Edicte: 8054 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 179-0 Edicte: 8053 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2018
Exercici: 2018 Bop: 159-0 Edicte: 7328 AJUNTAMENT D'AMER Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7285 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del Pla estratègic de subvencions
Exercici: 2018 Bop: 155-0 Edicte: 7186 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 8/2018 i 9/2018
Exercici: 2018 Bop: 149-0 Edicte: 6816 AJUNTAMENT D'AMER Anunci d'exposició pública d'una memòria tècnica
Exercici: 2018 Bop: 147-0 Edicte: 6781 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2018
Exercici: 2018 Bop: 147-0 Edicte: 3791 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2018
Exercici: 2018 Bop: 146-0 Edicte: 6746 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2018