Edictes del BOP

Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5720 AJUNTAMENT D'AMER Edicte de delegació d'atribucions a la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 117-0 Edicte: 4810 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4138 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de la modificació del nomenclàtor municipal
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4137 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança municipal sobre la producció i gestió dels residus de construcció i demolició
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3773 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3674 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació de les bases de sol·licitud d'ajuts per a material escolar
Exercici: 2019 Bop: 93-0 Edicte: 3644 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació de les bases reguladores, mitjançant concurs oposició, per a l'ampliació d'una borsa de treball
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2857 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'informació pública de la modificació del nomenclàtor municipal
Exercici: 2019 Bop: 74-0 Edicte: 2763 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'informació pública d'una ordenança municipal
Exercici: 2019 Bop: 64-0 Edicte: 2311 AJUNTAMENT D'AMER Edicte d'aprovació definitiva del Pla estratègic de subvencions 2019