mosquit tigre

Prevenció mosquit tigre

Des de la seva aparició a Catalunya l’any 2004, el conegut com a mosquit tigre ha esdevingut una de les principals molèsties de l’estiu per les seves picades.

Cal prendre determinades precaucions per tal d’evitar la seva proliferació.

La larva d’aquest insecte són aquàtiques i només viuen en recipients amb aigua estancada com ara plats sota els testos, pots o bidons. Per tant, la millor manera de combatre el mosquit és evitar la presència de recipients que acumulin aigua a l’exterior.

En el cas de recipients que no puguin ser buidats o retirats, es recomana canviar l’agua regularment de manera setmanal.

Entre tots, podem combatre’l.