índex

Ple ordinari 17 desembre : Ordre del dia

Convocat Ple ordinari per dijous 17 desembre a les 6 de la tarda a la Sala de Plens, al Museu Etnològic.

ORDRE DEL DIA

1.- Acta anterior.

2,- Donar compte actes de junta de Govern.

3.- Modificació pressupostària 3/2015

4.- Modificació pressupostària 4/2015

5.- Pressupost 2016

6.- Aprovació definitiva de les contribucions especials de la Plaça del Centre, carrer d’Avall i adjacents.

7.- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de residus, a partir de la proposta dels Serveis Socials de la comarca de La Selva.

8.- Adhesió a l’Associació de Turisme de La Selva, comarca de l’aigua.

9.- Convocatòries electròniques.

10.- Conveni adhesió a la Xarxa de Punts d’informació i lectura (XPIL)

11.- Suspensió potestativa de llicències per la redacció del POUM.

12.- Moció suport resolución del Parlament de Catalunya per l’inici del procés d’independència.

13.- Informes alcaldía.

14.- Precs i preguntes.