índex

Plànols Delimitació d’Amer

El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 7 d’abril de 2016, va adoptar l’acord pel qual s’aplica la llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, nuclis de població, les edificacions i les instal.lacions situats en terrenys forestals.

Adjuntem els plànols de delimitació d’Amer que ha realitzat el Consell Comarcal de la Selva a petició de la Diputació de Girona.

1_MAPA GENERAL AMER_A3

2_MAPA DETALL AMER_A3

3_MAPA DETALL URB SOLIVENT_A3

4_MAPA DETALL SECTOR INDUSRIAL RIERAL_A3

Document acompanyament_AMER