Pla especial urbanístic de la nova línia elèctrica

Pla especial urbanístic de la nova línia elèctrica a 25KV de S.E.’PASTERAL 1′ fins al polígon SECTOR 3 Zona Industrial