Logotip-escola

Nou Mobiliari a l’escola Gaspar de Queralt

NOU MOBILIARI A L’ESCOLA

Aquesta setmana, s’ha posat nou mobiliari a dues aules de l’escola Gaspar de Queralt, dins el pla de millores de les instal·lacions del col·legi públic.

Pràcticament totes les aules estan finalitzades, i poc a poc tenim una escola de primera divisió!