índex

Exposició pública : Inventari de Camins

El Ple municipal va aprovar l’Inventari de Camins comarcals, redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva.

L’expedient està sotmès a informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

L’inventari va estar redactat el 2007 i no hi hagut modificacions.

Podeu consultar-lo clicant aquí:

inventari de camins