reciclar1

Dissabte 14 Deixalleria Mòbil

RECORDATORI :

Dissabte 14 pel matí, a Avda Gaudí amb Monestir, hi haurà la deixalleria mòbil.

deixalles amerLa deixalleria mòbil admet la mateixa tipologia de residus que una deixalleria fixa excepte runa, esporga i articles excessivament voluminosos o portats en quantitats importants.

La destinació dels residus recollits a la deixalleria mòbil és la DEIXALLERIA COMARCAL, on s’emmagatzemen fins arribar a la quantitat suficient per enviar al gestor autoritzat corresponent.