consell comarcal

Dijous 17 desembre atenció del servei recaptació impostos

ATENCIÓ

El servei de recaptació d’impostos del Consell comarcal atendrà el dia 17 de desembre als baixos de l’Ajuntament.

Recordem que el consell comarcal ofereix la CARPETA CIUTADANA per tenir accés telemàtic i fer totes les gestions per internet.
Aquest Servei de Gestió Tributària és transparent i en línia (24 hores al dia / 365 dies l’any)

Amb la Carpeta Ciutadana podreu efectuar les operacions següents (sense desplaçaments, sense cues, sense trucades):

Tràmits personals en línia: domiciliacions bancàries, obtenció de certificats, obtenció de tríptics (documents de pagament en període voluntari), obtenció de relacions dels deutes pendents, modificacions de dades personals, etc.
Consulta dels rebuts pendents o pagats
Consulta d’unitats fiscals (béns o activitats que originen els rebuts anuals)
Consultes d’expedients administratius (sol·licituds i recursos presentats)
Pagaments telemàtics (deutes en període voluntari) Simulacions de càlcul de tributs.
En qualsevol cas, per donar-vos d’alta a Carpeta Ciutadana haureu de comparèixer personalment -o a través d’un representant autoritzat- en una oficina del Servei o a l’Ajuntament respectiu (en els dies d’atenció tributària en el municipi) per recollir la clau d’accés i la normativa d’utilització de la Carpeta Ciutadana.
http://www.selvatributs.cat/entitats/calendari.php?id_muni=1