reciclar1

DEIXALLERIA MÒBIL EL 14 DE NOVEMBRE

En motiu de les Festes de l’Aniversari, la deixalleria mòbil que havia de venir aquest dissabte dia 7 de novembre, s’ha aplaçat al proper dissabte 14 de novembre.

La deixalleria mòbil estarà situada al Monestir amb Avinguda Gaudí durant tot el matí.

La deixalleria mòbil admet la mateixa tipologia de residus que una deixalleria fixa excepte runa, esporga i articles excessivament voluminosos o portats en quantitats importants.

La destinació dels residus recollits a la deixalleria mòbil és la DEIXALLERIA COMARCAL, on s’emmagatzemen fins arribar a la quantitat suficient per enviar al gestor autoritzat corresponent.

deixalles amer