Subvencions Diputació de Girona

La Diputació de Girona en la convocatòria FONS DE COOPERACIÓ LOCAL I CULTURAL 2017, ha concedit a l’Ajuntament d’Amer una subvenció de 39.045 euros, repartida de la següent manera:

  • Per inversió en el projecte titulat “Reforma parcial de la planta baixa de “Can Boles” un import de 14.0000 euros.

  • Per despeses corrents, “enllumenat públic i edifici escoles”, un import de 19.188,00 euros

  • Per despeses culturals, un import de 5.857,00 euros

 

 

Exposició pública : Inventari de Camins

El Ple municipal va aprovar l’Inventari de Camins comarcals, redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Selva.

L’expedient està sotmès a informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments.

L’inventari va estar redactat el 2007 i no hi hagut modificacions.

Podeu consultar-lo clicant aquí:

inventari de camins

Plànols Delimitació d’Amer

El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 7 d’abril de 2016, va adoptar l’acord pel qual s’aplica la llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, nuclis de població, les edificacions i les instal.lacions situats en terrenys forestals.

Adjuntem els plànols de delimitació d’Amer que ha realitzat el Consell Comarcal de la Selva a petició de la Diputació de Girona.

1_MAPA GENERAL AMER_A3

2_MAPA DETALL AMER_A3

3_MAPA DETALL URB SOLIVENT_A3

4_MAPA DETALL SECTOR INDUSRIAL RIERAL_A3

Document acompanyament_AMER

 

BRIGADA JOVE 2016

 

El proper dilluns dia 6 de juny es publicarà al BOP les bases del concurs-oposició per la Brigada Jove 2016.

Es seleccionaran 4 joves d’entre 16 i 20 anys : 3 joves per a treballar com a ajudant de brigada, i 1 jove per treballar realitzant tasques d’auxiliar adminsitratiu a les dependències dels serveis municipals.

El contracte serà de l’1 al 31 d’agost, ambdós inclosos, en règim laboral temporal amb una jornada de 20 hores setmanals distribuïdes de dilluns a divendres.
Les funcions a desenvolupar en cada cas són les pròpies de la categoria de cada lloc de treball.

Consulteu les bases al taulell d’anuncis de  l’Ajuntament, o en el següent enllaç:

EDICTE concurs oposició PDF