Oferta pública

PROCESSOS SELECTIUS

 

Procés Selectiu, Mitjançant Concurs, per a la provisió interna d’una plaça de funcionari de la categoria tècnic/a de Grau Mitjà (Arquitecte/a Tècnic/a) de la Sots-Escala Tècnic de l’Escala d’Administració Especial de L’Ajuntament d’Amer.

 

Procés Selectiu, Mitjançant Concurs, per a l’ampliació de la borsa de treball de personal de neteja de les instal·lacions de l’ajuntament d’Amer.

Convocatòria d'una plaça de tècnic d'administració general

Convocatòria d’una plaça de tècnic d’administració general destinada a joves en pràctiques menors de 30 anys, per una durada de 6 mesos de treball.