Oferta pública

PROCESSOS SELECTIUS

 

Procés Selectiu, Mitjançant Concurs, per a la provisió interna d’una plaça de funcionari de la categoria tècnic/a de Grau Mitjà (Arquitecte/a Tècnic/a) de la Sots-Escala Tècnic de l’Escala d’Administració Especial de L’Ajuntament d’Amer.

 

Procés Selectiu, Mitjançant Concurs, per a l’ampliació de la borsa de treball de personal de neteja de les instal·lacions de l’ajuntament d’Amer.