Oferta pública

PROCESSOS SELECTIUS

Edicte d’aprovació de la convocatòria del procés de selecció, mitjançant Concurs-Oposició, per proposar el nomenament per proveir interinament el lloc de treball de tècnic mitjà d’Administració General de l’Ajuntament d’Amer i per la confecció d’una borsa de treball d’aquesta categoria.

· Bases

· Decret

· Decret admesos i exclosos

· Resolucions del Tribunal qualificador

· Resultats definitius