via verda

Accés alternatiu a FONTER el dijous 12 novembre

Per obres d’arranjament del pont de la FONTER, el pas per arribar a la font i l’empresa serà per la Via Verda davant dels Bombers.

L’horari on es permetrà excepcionalment el pas de cotxes serà mentre duri el tall del pont entre les 8 del matí i les 9 del vespre.

La preferència la tindran els ciclistes i els peatons.

No es podrà circular a més de 30Km/hora

Caldrà tenir oberts els 4 intermitents durant tot el tram.

Queda prohibit el pas de camions.